محصولات سایز 40*60 دستگاه لیزر برش و حکاکی غیر فلزات (Co2) شرکت شفنگ لیزر

دستگاه لیزر سایز ۴۰*۶۰  

 دستگاه لیزر CO۲ ۴۰*۶۰ یک دستگاه لیزر برای افرادی که مسئله فضا دارند. بسیای از مشاغل در شهرهای بزرگ که مسئله فضا دارند و در این مورد یک دستگاه لیزر با قابلیت های زیاد ولی میز کار کوچک مسئله را حل می کند،دستگاه لیزر CO۲ سایز ۴۰*۶۰ کاربرد مصرف کمی دارد اما برای افرادی که دستگاه لیزر CO۲ سایز۴۰*۶۰ می خواهند دستگاه دیگری نمی تواند کار آن دستگاه لیزر را برایش انجام دهد،شاید افرادی که دستگاه لیزر ۹۰*۶۰ نیاز داشته باشند بتوانند دستگاه لیزر ۱۳۰*۹۰ را جایگزین آن خریداری کنند.اما افرادی که مسئله فضای کم کاری دارند تنها دستگاه لیزر CO۲ سایز ۴۰*۶۰ مشکل آنها را حکاکی دستگاه لیزر CO۲ سایز ۴۰*۶۰ حل می کند.
دستگاه لیزر CO۲ سایز ۴۰*۶۰ می تواند حکاکی انجام دهد و این سوال چند سالی هست که رایج شده است دستگاه لیزر CO۲ کوچک حکاکی بهتری نسبت به دستگاه لیزر سایز بزرگ دارد، این مسئله کامل بیان نشده است حکاکی دستگاه لیزر کوچک ممکن است فقط در چهره کمی بهتر باشد،ولی در حکاکی متن و لوگو هیچ تفاوتی بین دستگاه لیزر ۴۰*۶۰ و دستگاه لیزر CO۲ ۱۳۰*۹۰ وجود ندارد.
دستگاه لیزر CO۲ سایز ۴۰*۶۰ تنظیم آینه بسیار ساده تری نسبت به دستگاه لیزر سایز بزرگتر دارد و افراد می توانند تنظیم آینه بسیار دقیقی برای دستگاه لیزر CO۲ ۴۰*۶۰ انجام دهند شاید علت حکاکی با کیفیت دستگاه لیزر CO۲ ۴۰*۶۰ همین موضوع باشد.
دستگاه لیزر CO۲ ۴۰*۶۰ می تواند روی مواد ذیل حکاکی کند:
حکاکی لیزری چرم طبیعی     حکاکی لیزری پارچه
حکاکی لیزر چرم مصنوعی     حکاکی لیزری شیشه
حکاکی لیزر پلگسی گلاس     حکاکی لیزری سنگ
حکاکی لیزری فوم               حکاکی لیزر MDF
دستگاه لیزر CO۲ ۴۰*۶۰ می تواند روی مواد ذیل برش کند:
برش لیزری چرم طبیعی       برش لیزری کاغذ
برش لیزر چرم مصنوعی       برش لیزری مقوا ماکت
برش لیزر پلکسی گلاس       برش لیزری چوب

بازگشت به صفحه سایز دستگاه ها:
کلیک کنید

انواع دستگاه این سایز:


شفنگ SF۶۰۴۰E

نمایش دستگاه