برش فلزات

برش لیزری فلزات:


ایجاد انواع برش، سوراخ، و سایر اشکال هندسی منتظم و غیر منتظم و حکاکی بر روی انواع ورق آهن و استنلس استیل در ضخامت های مختلف، امکان حکاکی متن و طرح های بسیار ریز با دستگاه های حکاکی لیزری به ارتفاع حداقل 0.1 میلیمتر روی سطوح قطعات فلزی

مزیت های لیزر برش :


سرعت بالای لیزر برش: با توجه به توان بالای سورس لیزر سرعت دستگاه های ما بالا و قابل تنظیم بوده، از این رو مدت زمان تولید قطعات را کاهش می دهد.

دقت برش لیزر: دقت برش لیزری فلزات بسیار بالاتر از روش های مشابه می باشد و بسته به ضخامت قطعه بین 0.01 تا 0.1 متغیر است.

برش نقش های هندسی پیچیده: در تکنولوژی برش لیزری فلزات امکان برش نقش های پیچیده در دو بعد بر روی فلزات فراهم می باشد.

عدم نیاز قالب برش: با استفاده از تکنولوژی لیزر برش فلزات دیگر نیازی به هزینه های سنگین ساخت قالب های برش نیست.این تکنولوژی در ساخت قطعات، انتخاب هوشمندانه و اقتصادی ست.

سازگاری با اتوکد: از آنجا که سیستم کنترل برش لیزر CNC می باشد، به راحتی می توان فایل های برش لیزر طراحی شده توسط نرم افزار اتوکد را به عنوان نقشه برش لیزری قطعات فلز استفاده نمود.

نمونه سازی سریع: از برش لیزری فلزات می توان به عنوان نمونه سازی قبل از تولید بر اساس طرح گسترده قطعات با فرمت اتوکد استفاده کرد.

عدم ایجاد تنش های گرمایی: در هنگام برش لیزری فلزات با توجه به استفاده از اشعه لیزر کانونی برای برش، تغییر دمای قطعه قبل و بعد از برش بسیار ناچیز می باشد که این امر باعث حفظ خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه برش داده شده توسط لیزر می گردد.