info@sabalaser.com
۰۲۱۴۴۰۵۰۹۹۱

ساخت پرفکت

ساخت پرفکت

برای مشاهده ی دستگاه مورد نظر بر روی اسم دستگاه کلیک کنید.دستگاه برش و حکاکی لیزری ساخت پرفکت  ۹۰۶۰  (۸۰W)

مشخصات دستگاه

دستگاه برش و حکاکی لیزری ساخت پرفکت  ۹۰۶۰  (۱۰۰W)

مشخصات دستگاه

دستگاه برش و حکاکی لیزری ساخت پرفکت  ۹۰۶۰  (۱۲۰W)

مشخصات دستگاه


دستگاه برش و حکاکی لیزری ساخت پرفکت  ۱۳۰۹۰  (۸۰W)

مشخصات دستگاه

 دستگاه برش و حکاکی لیزری ساخت پرفکت  ۱۳۰۹۰  (۱۰۰W)

مشخصات دستگاه

دستگاه برش و حکاکی لیزری ساخت پرفکت  ۱۳۰۹۰  (۱۳۰W)

مشخصات دستگاه

 

دستگاه برش و حکاکی لیزری ساخت پرفکت ۱۳۰۱۸۰ (۱۲۰W)

مشخصات دستگاه